FILO_SOFIE_

FILOSOFIE

Het concept

Door enerzijds kennis te verwerven via cursussen en lectuur en anderzijds door eigen ervaringen en door de opgedane kennis te toetsen aan mezelf heb ik een concept ontwikkeld dat enerzijds steunt op de basisgedachte van mindfulness en anderzijds op de werking van de geest (positief denken)

Er huizen als het ware 2 “identiteiten” in onszelf :

  1. Het “ware” of “echte” zelf dat niet gebonden is aan ruimte en tijd en dat vormloos is.
  2. Het “schijn”- zelf of ego : de psychische entiteit die onze persoonlijkheid vorm geeft in de materiële wereld.

Ons bewuste denken is een apparaat dat wij in deze materiële wereld ter beschikking hebben en waarmee wij stap voor stap komen tot een oplossing van een probleem. Net zoals je stap voor stap een afstand overbrugt.
Ons onderbewustzijn heeft echter toegang tot een intelligentie die veel ruimer is dan ons cognitieve stap voor stap denken.

Ik en mezelf

Soms doe je iets in je leven waarvan je diep in jezelf weet dat het niet de juiste actie of de juiste weg is. Je gevoel zegt dat iets niet pluis is, of dat je beter nog even wacht, of dat iemand niet te vertrouwen is… Het is een vaag gevoel dat even opduikt en dan weer verdwijnt… We ervaren het als ons “buikgevoel” of het “ik wist het wel”-gevoel! Eigenlijk is dit “voelend weten” steeds aanwezig maar we beseffen het zelden omdat er een andere stem in onszelf is die alle aandacht opeist.
Er zijn er dus twee: “Ik” en “Mezelf”! Gelukkig kan IK goed leven met MEZELF!

Dr Jekyll and Mr Hyde

Wie Hitchcock’s klassieker kent weet hoe de authentieke Dr Jekyll en de imiterende dubbelganger, Mr Hyde verstrengeld raken in een kluwen van identiteiten.
Jekyll is echt, Hyde doet alsof…
Jekyll is integer en authentiek, Hyde imiteert en speelt zijn rol…
Jekyll is open, onbevangen en naïef voor de sluwheid en leepheid van Hyde die uiteindelijk zegeviert…
Het lijkt een bizarre, onwezenlijke”ver-van-mijn-bed” show. Nochtans speelt deze strijd zich af in ieder van ons en net zoals in Hitchcock’s film zegeviert meestal ons “schijn-zelf” (allias ons ego)

De intelligentie van de waterschildpadden van Dave

Mijn zoon van 15 heeft 2 waterschildpadden, Chanel en Pudding. Ze ogen zeer primitief en geven niet de indruk te beschikken over een groot verstand. Nochtans “weten” zij met veel meer precisie dan Pien destijds en Deboosere nu wanneer het koud gaat worden!!

Elektriciteit : een trein in beweging die niet trekt of duwt en die toch rijdt!

Onze wereld zonder elektriciteit is ondenkbaar!! Toch breken wetenschappers zich het hoofd over de werking van dit uiterst vreemd verschijnsel.
Kleine “karretjes” elektriciteit staan achter elkaar klaar om te vertrekken. Wanneer de poort opengaat (vb licht aansteken) “weet” elk “karretje” tegelijkertijd dat het moet vertrekken.(ook diegenen die oneindig ver van de poort verwijderd zijn) Wanneer de poort sluit (vb licht uitdoen) dan stopt elk “karretje” onmiddellijk (ook diegenen die oneindig ver van de poort verwijderd zijn)
Het lijkt wel of het systeem werkt op basis van telepathie!

De band tussen moeder en kind

Zij die bevallen zijn van een kind en borstvoeding hebben gegeven “wisten” precies wanneer hun kind honger had. Je stond in de rij van de supermarkt en plots begon de moedermelk te stromen. Je wist dat je binnen de 5 minuten telefoon zou krijgen met de vraag waar jij in godsnaam bleef!
Er is een “synchrone intelligentie” die ik omschrijf als een ogenblikkelijk totaalbeeld van kennis dat oneindig veel ruimer is dan ons cognitieve stap voor stap denken. Ons onderbewustzijn heeft toegang tot deze “synchrone intelligentie” waarvan het bewuste denken geen weet heeft.
Wie zijn bewustzijn verruimt krijgt toegang tot deze intelligentie en verruimt zijn wereld exponentieel.

Maak opnieuw kennis met … jezelf!

Ook ik heb strijd geleverd. Jarenlang was ik verstrikt in het “web” van mijn onderbewuste programmeringen (ego) en daar heb ik de gevolgen van mogen dragen. Maar tegelijkertijd is dit de voedingsbodem geworden van waaruit ik mezelf elke dag opnieuw creëer. Ik heb een deel in mezelf leren kennen dat oneindig gul en creatief is en dat een soort van “synchrone intelligentie” bevat. (*) Bizarre ervaringen hebben mijn nieuwsgierigheid en mijn drang naar meer alleen maar aangewakkerd. Vanuit het zoeken vergaarde ik kennis. Vanuit deze kennis ontwikkelde ik een missie: “mensen helpen zoeken naar een vernieuwd bewustzijn in verbondenheid”
(*) Ik omschrijf het als een ogenblikkelijk totaalbeeld van kennis dat oneindig veel ruimer is dan ons cognitieve stap voor stap denken. Het is toegankelijk voor hen die hun gedachten volledig loslaten of voor hen die geen waarde eraan schenken. Het klapt in elkaar wanneer het ego de overhand krijgt.