Business _Coaching_

Business Coaching

Business Coaching

10 persoonlijke of tele-sessies gedurende 6 maanden

Zaken doen in de 21°eeuw wordt een uitdaging op zichzelf. In een snelle wereld van fraude en corruptie is iedereen op zoek naar degelijkheid, vertrouwen en rust. Wie niet wil verdrinken in een vloedgolf van informatie zal een duidelijke strategie moeten volgen en efficiënte acties ondernemen. Bovendien zullen ondernemers zich een nieuw bewustzijn moeten eigen maken dat gebaseerd is op een onderliggende stroom van rust, creativiteit en voelend weten.

De business coaching is een mix van enerzijds Personal Coaching (zie meer info PC) en anderzijds het integreren en vertalen van deze Personal Coaching naar een nieuwe manier van “zijn” van uw bedrijf of onderneming in onze maatschappelijke wereld.

Aspecten zoals nichebepaling, integratie van marketing, personeelsbeleid…kunnen mee opgenomen worden in de business coaching doch het is vooral de bedoeling om de eigenheid, de persoonlijkheid en de missie van uw bedrijf te onderzoeken. Welke waarden streeft U na in uw bedrijf en op welke manier wenst U dat te vertolken naar uw personeel, uw cliënteel, uw leveranciers… kortom naar de wereld.

Onze maatschappij schreeuwt om degelijkheid, integriteit en betrokkenheid! We merken dat meer en meer bedrijven in die optiek op zoek zijn naar een andere identiteit dan enkel het zakelijke, het commerciële, het imago… Betrokkenheid in de ruimste zin van het woord wordt van levensbelang binnen het bedrijf. Werken vanuit passie, werken vanuit een missie!

Door het verhogen van het bewustzijnsniveau van U zelf en/of van de medewerkers van uw bedrijf werkt U aan een opwaartse trend die een exponentiële weerslag zal hebben op de creativiteit en op de positieve ingesteldheid binnen uw bedrijf met alle (positieve) gevolgen van dien! Op die manier bereidt U uw bedrijf voor op een nieuw tijdperk waarin “mind-setting” belangrijker wordt dan elk ander aspect binnen uw bedrijf!

Praktische info

Aantal 10 persoonlijke of tele-sessies vrij te kiezen over een periode van 6 maanden
Duur 1,5 uur
Plaats in onderling overleg
Prijs Vraag info voor uw beste prijs