_Personal_ Coaching

Personal Coaching

Personal Coaching

14-daagse persoonlijke sessies gedurende 6 maanden

"Stress, burn out, depressie, hooggevoeligheid, faalangst, onzekerheid… wie met een persoonlijk probleem te kampen heeft en onmiddellijk wil starten kan in “personal coaching” gaan."

Gedurende 6 maanden krijg je een persoonlijke begeleiding. Samen gaan we jouw probleem ontleden, we gaan op zoek naar het onderliggende paradigma (onderbewuste programmatie en drijfveren…) en vormen dit om tot een bewust gekozen overtuiging.

In deze sessies wordt een bepaalde problematiek die de coachee wenst te bespreken uitgediept. Dit kan éénzelfde thema zijn dat gedurende enkele sessies verder wordt uitgewerkt en opgevolgd of het kan elke sessie een ander te behandelen thema zijn.

Aan de hand van 5 levensgebieden waarin ieder van ons actief is gaan we samen kijken welke basisovertuigingen aanwezig zijn. Door het stellen van gerichte vragen en door het bekijken van de uiterlijke levensomstandigheden komen bepaalde gedachtepatronen vrij snel aan het licht. Ook de droombeleving kan hierin een uitgesproken rol spelen.

Eens de ongewenste patronen gekend zijn gaan we samen op zoek naar een ander gedachtepatroon dat volledig past in het kader van de gewenste levenskwaliteit van de coachee. Hiermee kan de coachee aan de slag om dit patroon te integreren in zichzelf.

Vaak zien we dat een coachee gedurende het hele traject erin slaagt om een “pijn” om te zetten naar een “kracht”. Deze processen maken gebruik van de reeds aanwezige energie. Ze zijn vaak erg intens en garanderen een blijvend effect!

Te behandelen thema’s : stress, depressie, burn out, CVS, …maar ook organisatieproblemen, uitstelgedrag, mentale coaching bij het stoppen met roken, afslanken…

Praktische info

Bij interesse kan U contact opnemen voor een eerste gratis intake gesprek. Hierna zal beslist worden of het voor U al dan niet opportuun is om in Personal Coaching te gaan. Daarna ontvangt U verdere richtlijnen over het te volgen traject.
Aantal 12 sessies vrij te kiezen over een periode van 6 maanden
Duur 1,5 tot 2 uur
Plaats Martelarenstraat 59, 2400 Mol
Prijs Vraag info voor uw beste prijs