Communicatie _ & Relaxatie_

Communicatie & Relaxatie

Bedrijfs opleiding

Opleidingsseminarie : Communicatie & Relaxatie

"PWA-Dienstencheques (overheidsgesubsidieerd seminarie)"

Vaak willen we als mens iets verwoorden doch moeten we vaststellen dat we een totaal andere reactie ontvangen dan deze welke we hadden verwacht. De boodschap werd totaal anders geïnterpreteerd dan we aanvankelijk bedoelden.

Dit gegeven speelt ook wanneer we zelf een boodschap ontvangen. Kunnen we objectief naar de ander luisteren zonder onszelf te verliezen in schuld, schaamte of andere negatieve emoties? Vaak is het “binnen in onszelf kijken” de ontbrekende sleutel naar succesvolle communicatie!

De opleiding is gebaseerd op enerzijds het principe van “verbindende communicatie” en anderzijds op relaxatieoefeningen

Bij verbindende communicatie gaan we ervan uit dat we pas echt kunnen communiceren met de ander vanaf het ogenblik dat we open staan voor datgene wat leeft in de ander. Indien dit niet het geval is zullen we al snel naast elkaar heen gaan praten waardoor er miscommunicatie ontstaat. Hierdoor is het vaak moeilijk om bij meningsgeschillen te komen tot een duurzame oplossing waarbij alle partijen tevreden zijn.

Bij verbindende communicatie gaan we ervan uit dat 95 % van ons gedrag wordt gestuurd door ons onderbewustzijn. Ons onderbewustzijn werkt heel anders dan onze bewust denkende geest. Het wordt gestuurd door diepliggende overtuigingen over onszelf en over de wereld rondom ons. Overtuigingen waaraan een emotionele gevoelswaarde vast hangt. Vb. Je ziet vaak dat mensen met een laag zelfbeeld vaak het mikpunt zijn van spot of van kritiek. Dit is het gevolg van deze onderbewuste overtuigingen.

Bij verbindende communicatie gaan we ervan uit dat de emotie die we op een bepaald moment voelen ons de weg toont naar een dieper liggende behoefte. Wanneer je deze dieperliggende behoefte zowel in jezelf als in de ander kan ontraadselen dan krijg je dieper inzicht in de drijfveren van de ander of in de drijfveren van jezelf. Je begrijpt plots waarom de ander/jij zelf plots zo boos, verdrietig, ontstemd …is.

Doelstelling van deze opleiding :

  • Inzicht krijgen in eigen en andermans emoties en behoeften/drijfveren
  • Jezelf leren uitdrukken op een manier zodat anderen jouw boodschap kunnen ontvangen, hoe moeilijk die boodschap ook is.
  • Leren luisteren naar feedback/kritiek zonder hierover te oordelen en leren om deze kritiek in jouw voordeel aan te wenden
  • Jezelf leren uitdrukken vanuit je eigen authenticiteit

 

DEEL 1 : De opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte met beperkte praktische oefeningen die wordt gegeven aan de hand van een power point voorstelling (4 lesuren met een pauze van 15 min)

Deel 1 : gesubsidieerd onder het nummer E785

 

DEEL 2 : Deze opleiding kan verder aangevuld worden met een vervolgopleiding (4 lesuren met een kleine pauze van 15 min) waarin we met voorbeelden en concrete oefensituaties effectief aan de slag gaan om te komen tot een betere en meer respectvolle communicatie.

Deel 2 is de praktische vervolmaking van deel 1 en kan enkel in combinatie met deel 1 worden gevolgd.

Deel 2 is NIET gesubsidieerd.

 

Praktische info

Locatie Eigen gekozen locatie of onze locatie te Mol. Kosten voor eigen locatie zijn niet inbegrepen
Thema Verbindende communicatie & relaxatie
Groepsprijs Deel 1 : gesubsidieerd onder het nummer  E785 495 EURO incl. BTW (max 20 deelnemers)

Deel 2 : niet gesubsidieerd495 EURO incl. BTW (max 20 deelnemers)

850 EURO incl. BTW volledig dagseminarie

Vervoersonkosten 0.35 €/km

Wij voorzien zelf een beamer, projectiescherm, schrijfmapjes + papier. Deze zijn inbegrepen in de cursusprijs.