Prima..._ zoals je bent!_

Prima... zoals je bent!

Bedrijfs opleiding

Prima…zoals je bent!

basiscursus in zelfvertrouwen

 

Zelfvertrouwen hebben is vertrouwen op je eigen mogelijkheden, vertrouwen hebben in je eigen kunnen, geloven in jezelf en in je eigenwaarde.

Zelfvertrouwen -vertrouwen in het zelf- is een uiterst positieve kracht die opborrelt vanuit het diepste van jezelf en die zich weerspiegelt in alles wat je bent en alles wat je doet. Het zijn de lichtjes in je ogen, de veerkracht om keer op keer weer overeind te krabbelen, je charismatische uitstraling en de degelijkheid in alles wat je doet.

Iedereen wordt geboren met een gezonde dosis zelfvertrouwen. Doorheen ons leven kunnen bepaalde ervaringen er echter voor zorgen dat er flink geknabbeld wordt aan dit zelfvertrouwen. Angstige gedachten steken dan steeds vaker de kop op en voor je het weet zit je in een neerwaartse spiraal.

 

Zelfvertrouwen is één van de meest krachtige fundamenten om je leven op te bouwen. Wat we ooit kwijtspeelden kunnen we altijd opnieuw terugvinden in die onuitputtelijke bron : ONSZELF!!

 

Inhoud van de opleiding

De opleiding is gebaseerd op :

  • enerzijds de principes van “verbindende communicatie” toegepast op het innerlijk geloofssysteem van een individu
  • anderzijds Reframing therapie (RET) voor de praktische oefeningen.

 

Bij verbindende communicatie gaan we ervan uit dat de innerlijke dialoog die we met onszelf hebben pas constructief kan zijn voor onze persoonlijke groei, onze gedrevenheid en ons gedrag (prestaties) dat hieruit voortvloeit vanaf het ogenblik dat we ons bewust worden van datgene wat er in ons leeft. Het voelen, herkennen en erkennen van onze emoties leidt ons al snel naar het bewust worden van een onderliggende onvervulde behoefte. Deze onvervulde/verdrongen behoefte is vaak het gevolg van een zeer strak en rigide geloofssysteem dat we ontwikkelden in onze kinder- en jeugdjaren. Vaak heeft dit geloofssysteem een destructief karakter en zorgt ervoor dat we niet (meer) of te weinig geloven in ons eigen kunnen. Dit gebrek aan zelfvertrouwen zorgt ervoor dat we ons gaan gedragen vanuit angst waardoor we ondermaats gaan presteren, waardoor we uitstelgedrag (vluchten) vertonen, waardoor we te brutaal uit de hoek komen (vechten) (brutaal zowel in het uitvoeren van lichamelijke activiteiten/prestaties als in onze communicatie met de ander) en/of waardoor we vervallen in besluiteloosheid, lusteloosheid, burn-out en depressie.(bevriezen)

95 % van ons gedrag wordt gestuurd door ons onderbewustzijn. Ons onderbewustzijn werkt heel anders dan onze bewust denkende geest. Het wordt gestuurd door diepliggende overtuigingen over onszelf en over de wereld rondom ons. Overtuigingen waaraan een emotionele gevoelswaarde vast hangt. Je ziet vaak dat mensen met weinig zelfvertrouwen dikwijls het mikpunt zijn van spot, kritiek of van minachting. Dit is het gevolg van deze onderbewuste overtuigingen.

Reframing therapie (RET) valt onder de methodiek die werkt volgens de principes van het cognitieve denken. Het is een therapievorm waarbij de emoties op een rationele manier worden onderzocht en herkaderd.

 

Doelstelling van deze opleiding

  • Inzicht krijgen in de onderliggende (vaak onbewuste) drijfveren van je gedrag
  • Eigenwaarde in jezelf herkennen en erkennen (zelfacceptatie)
  • Jezelf leren opstellen/gedragen op een manier zodat anderen jou en jouw prestaties naar waarde kunnen schatten
  • Handvaten aanreiken om je zelf-effectiviteit (geloof in eigen kunnen) te bevorderen
  • Jezelf leren/durven uitdrukken vanuit je eigen authenticiteit
  • Je zelfvertrouwen verhogen
  • Reframing-oefeningen + techniek aanleren om je innerlijk geloofssysteem te onderzoeken en te herkaderen om remmingen en blokkades te doorbreken.

 

 

Praktische info

Locatie Eigen gekozen locatie of onze locatie te Mol. Kosten voor eigen locatie zijn niet inbegrepen
Thema Attitude & gedrag
Groepsprijs Bedrijfsopleiding : Prima…zoals je bent! :  570 EURO excl. BTW (max 15 deelnemers

Vervoersonkosten 0.35 €/km

Wij voorzien zelf een beamer, projectiescherm, schrijfmapjes + papier. Deze zijn inbegrepen in de cursusprijs.