Maak kennis met... jezelf!

Maak kennis met... jezelf!

Personal Coach Gerd Bergmans

Bizarre ervaringen hebben mijn nieuwsgierigheid en mijn drang naar “bewustzijn” alleen maar aangewakkerd! Vanuit het zoeken vergaarde ik kennis. Vanuit deze kennis ontwikkelde zich een missie:

"Mensen die een actief leven leiden inspireren en begeleiden om vanuit een onderliggende rust, vanuit zelfgekozen overtuigingen en vanuit een gevoel van verbondenheid de balans te vinden tussen zichzelf en hun omgeving."

Gerd Bergmans

Gerd Bergmans

Gerd Bergmans, is een mental coach, teacher en geeft voordrachten en workshops over de werking van onze geest.

  • Coaching
  • Mindfullness
  • Seminaries
  • Training
  • Workshops
Na een lange persoonlijke zoektocht waarbij het pad niet altijd geëffend lag, heeft zij haar verworven kennis gebundeld in een uniek concept dat uitmunt door zijn eenvoud en duidelijkheid.

Als personal en mental coach vertrekt zij zowel vanuit een mentale problematiek (bv.stress, ontevredenheid over zakelijke en/of persoonlijke (levens)omstandigheden,…) als vanuit een lichamelijke problematiek (bv. verkramping of pijnen in het lichaam) die zij in een bewustwordingsproces tracht om te zetten naar mentale processen. In een later stadium kunnen deze processen dan verwerkt én losgelaten worden.

Wat Gerd zo uniek maakt is dat zij haar bagage, kennis én ervaring steeds aan zichzelf toetst. Hierdoor zijn de cursussen steeds doorleefd en diep geworteld in het mens-zijn.

In haar cursussen streeft Gerd steeds naar maximale bewustwording door het stellen van vragen en door onderlinge communicatie. Door praktijk gerichte voorbeelden te toetsen aan haar theoretisch concept, krijgt de cursist een dieper inzicht in (de illusie van) zijn/haar problematiek.