_GERD's_ BLOG

GERD's BLOG

Personal coaching traject

Actueel, Bewustzijn
featured image

Personal Coaching ondersteunt jou bij de zoektocht naar jezelf!

Wie op zoek is naar verandering is op zoek naar innerlijke groei. Om efficiënt te werken is het daarom belangrijk om een aantal afspraken te maken.

 

  1. Noteer je afspraken duidelijk en respecteer het afgesproken tijdstip.
  2. Tijdens de coaching gebruik je geen alcohol, drugs, of andere middelen die je geestestoestand veranderen. Doe je dit toch dan stopt het volledige coaching-traject onmiddellijk.
  3. Er is geen GSM-gebruik tijdens de coaching.
  4. Wees open en eerlijk. Op die manier zal niemand misleid worden en zal de coaching veel efficiënter verlopen. De coachingsessie is tijd die jou volledig toekomt. Gebruik deze tijd dan ook optimaal voor jezelf.
  5. Probeer om ontspannen naar de sessie te komen. Reserveer ook voldoende tijd voor elke sessie. Wanneer je de coachingsessie tussen 2 nipt getimede afspraken plaatst is de kans groot dat je hierdoor in tijdsnood komt wat de coaching niet ten goede komt. Tijdens de sessie vraag ik 100% van jouw aandacht.

In een personal coaching is het niet de bedoeling dat je je hele levensverhaal vertelt. Het is ook niet de bedoeling om te graven en te spitten in jouw verleden. Soms zal ik je vragen om je verhaal te stoppen wanneer dit niet opportuun is voor de coaching. Zie dit niet als een belediging of een persoonlijke aanval. Ik vraag je dit omdat ik streef naar maximaal rendement van elke sessie.

Personal coaching bied je geen schouder om op uit te huilen. Je neemt je eigen verantwoordelijkheid op ivm jouw leven en jouw levensomstandigheden

Personal coaching is niet geschikt voor mensen met psychiatrische stoornissen.

Personal coaching is ook niet bedoeld voor mensen die anderen misbruiken of voor hen die zich bezig houden met illegale en of mensonterende praktijken.

Personal coaching is geen religie en onthoudt zich van elk standpunt hieromtrent.

Alles wat in de coachingsessies wordt besproken blijft vertrouwelijk behalve

  1. wanneer informatie gevraagd wordt vanuit de rechterlijke macht
  2. wanneer derden schade kunnen oplopen (levensbelang)
  3. wanneer de coachee zijn toestemming hiervoor verleent

 

Werkwijze

Het coachingtraject loopt over 6 maanden en behelst 12 coachingsessies.

Bij aanvang van de coaching zal ik je vragen welk(e) onderwerp(en) je wil bespreken in de sessie. Jij kiest de onderwerpen/thema’s die je wil behandelen. Het is daarom interessant om hierover reeds op voorhand na te denken. Personal coaching is zeer ruim; je kan allerhande thema’s aanboren zoals beter leren omgaan met bepaalde levenssituaties, betere communicatie, het verwezenlijken van een doel, het concreet uitzetten van een wens of een (levens)visie…

Op het einde van de coachingsessie zal je een aantal tools ter beschikking hebben waarmee je de daaropvolgende dagen/weken aan de slag kan gaan. Werk hier ook daadwerkelijk mee. Hoe meer aandacht je hieraan geeft, hoe sneller je de verandering in jezelf zal opmerken.

"Coaching gaat over WAT JIJ WIL. Jij neemt met jouw verworven kennis je eigen beslissingen waarvoor jij op dat ogenblik klaar bent."Gerd Bergmans

Ik wens je heel veel succes!!

 

Meer info kan je hier aanvragen.

 

About Gerd Bergmans

Gerd Bergmans, is een mental coach, teacher en geeft voordrachten en workshops over de werking van onze geest.