tricks of the mind

Het is wetenschappelijk bewezen dat onze hersengolven verder reiken dan ons lichaam. We kunnen deze hersengolven meten. Daarnaast kunnen bepaalde gedeelten in de hersenen worden gestimuleerd.

Ik herinner mij het artikel waarin een experiment beschreven stond om de motivatie bij ratten te testen. Men stimuleerde dat gedeelte van de hersenen van de ratten dat de motivatie verhoogde. Iedereen weet hoe fijn het is om gedreven en gemotiveerd met iets bezig te zijn. Telkens de ratten een hendeltje indrukten kregen ze een “motivatie-impuls”. De ratten bleven als gek op het hendeltje duwen. Ze vergaten zelfs om te eten en te drinken en stierven allen een uitputtingsdood.

 

Onlangs werd er in Washington University een ander experiment uitgevoerd. 2 proefpersonen, laten we ze Els en Bart noemen, plaatsen zich voor een computer. Els heeft een cap op haar hoofd waarmee haar hersenimpulsen kunnen worden gemeten. Bart aan de andere PC heeft ook een cap op zijn hoofd waarmee impulsen aan de hersenen worden gegeven.

Het experiment loopt als volgt :  Els DENKT zonder enige actie uit te voeren dat ze de enter toets indrukt. De hersengolven worden gemeten, via internet doorgestuurd en via de cap van Bart naar zijn hersenen gestuurd. Bart drukt zonder enig idee te hebben waarom op de enter toets. Met andere woorden, Bart voert (onbewust) de actie uit die Els heeft gedacht. “Het voelde als een zenuwtrek”, verklaart Bart achteraf.

In mijn jeugdjaren was ik lid van een jeugdbeweging. Op een avond tijdens een bivak kwam er een hypnotiseur langs. Hij hypnotiseerde één van de leden en gaf haar het bevel stipt om 21 u twee kaarsen van plaats te verwisselen. De voorstelling ging verder tot…stipt om 21 u het gehypnotiseerde meisje de kaarsen verwisselde. Ze betwistte zelf ten stelligste dat dit te maken had met de hypnose. “De leidsters hadden haar gevraagd om de kaarsen te verwisselen”, rationaliseerde het meisje.

 

Wordt het jou ook duidelijk dat er vaak “iets” in onszelf aanwezig is dat ons feilloos laat uitvoeren wat werd opgedragen? (door anderen of door onszelf) Wordt het jou ook duidelijk?

 Vind je het beangstigend? Loop je ervan weg? Of vind je het eerder boeiend en zie je de talloze mogelijkheden.

Wat zou je doen …als je wist waarom je doet wat je doet?

Waarom neem je steeds dezelfde weg naar huis?

Waarom ben je soms zo uitzinnig van woede? En wat levert het je op?

Waarom zit je de hele tijd te piekeren?

Waarom stap je ’s morgens met het verkeerde been uit bed?

Waarom sta je onder stress?

Waarom ben je ontevreden als je alles hebt wat je hartje verlangt?

Waarom eet je je bord leeg als je maag halverwege al bijna barst?

Waarom maak je elke keer weer dezelfde fout?

 

Wie de moeite niet doet om zichzelf deze vragen te stellen zal er ook geen antwoord op vinden.

 

Thinking out of the box

Je bevindt je in een afgesloten doos en je ziet alles wat in de doos zit. De oplossingen buiten deze doos (dit denkkader) zie je niet. De doos is jou leven, dat denk je alvast! Hoe bewuster je wordt, hoe meer gaatjes er in de doos komen, hoe verder je kan kijken en hoe meer je ziet…zowel in jezelf als in de ander.

 

Harder werken, nog meer actie ondernemen (in the box) … is in deze tijden voor weinigen nog een gezonde optie. We moeten naar een hoger level …waar de spelregels anders zijn! We moeten een “geconditioneerde schil” afgooien die ons ervan weerhoudt om onszelf te overstijgen !

 

De hoge eisen die onze maatschappij stelt kunnen jou uitputten, jou neerhalen,… maar ze kunnen je ook uitdagen om op zoek te gaan naar een “betere versie” van jezelf. Ze kunnen je uitnodigen om je geest te stretchen en nieuwe dimensies in jezelf te ontdekken.

 

Er is niets zo uitputtend dan negatieve (bewuste en vooral onbewuste) gedachten en de emotionele weerslag die ze op ons hebben.  Maar het gevoel waarmee jij ’s morgens opstaat en waarmee jij ’s avonds gaat slapen is perfect manipuleerbaar! 

 

Leer om de onbewuste “tricks of the mind” te (her)kennen, leer ze te omzeilen en leer om ze in jouw voordeel aan te wenden!

 

“Hard werken is niet hetzelfde als moeite doen”, zegt het personage Nagasawa uit het boek Norwegian Wood. “Hard werken is veel keer steeds hetzelfde doen. Moeite doen… dat is iets doen wat je normaal niet zou doen. Iets doen wat niet nodig lijkt…Je horizon verruimen zonder te weten dat je er onmiddellijk resultaat uit haalt. Het zijn de mensen die moeite doen, die vooruit komen in het leven…”

 

"

Wie weet waarom h(z)ij doet wat h(z)ij doet, is meester over zichzelf! 
"Gerd Bergmans

Deel deze nieuwsbrief:
Facebook Terug naar overzicht nieuwsbrieven