_GERD's_ BLOG

GERD's BLOG

De sluier van de slaap

Bewustzijn, Blog
featured image

Elke nacht verschijnt, onder de sluier van de slaap, een nieuwe wereld die mooi, intens, mysterieus, beangstigend, realistisch, gevaarlijk… is.

Een wereld die heel vertrouwd aanvoelt maar anderzijds toch ook weer zo heel anders is dan onze dagdagelijkse realiteit. En ook al heb je ’s morgens het gevoel dat je niet gedroomd hebt, we kunnen met stellige zekerheid zeggen dat iedereen droomt tijdens de slaap.

Lucide dromen zijn dromen waarin je “wakker” bent. Je ziet dingen en mensen om je heen net zoals in het echte leven. Je hoort geluiden, ruikt geuren, voelt de vaste structuur van een tafel,… kortom het is net alsof je wakker bent. Je beleeft de werkelijkheid zoals jij elke dag de werkelijkheid rondom jou ervaart. En toch… weet je dat je aan het dromen bent en dat dit alles enkel en alleen een virtuele creatie is van jouw eigen hersenspinsels.

Lucide dromen zijn meer dan een heldere droom die jou goed bij blijft. Het is het bewust beleven van alle zintuiglijke en emotionele gewaarwordingen van jouw droomrealiteit. Lucide dromen vergeet je dan ook niet!

De allereerste keer dat je deze ervaring van het lucide dromen hebt is meestal beangstigend. Het zijn niet de beelden, de omgeving van jouw droom die je beangstigen…maar wel de confrontatie dat een droom waarvan je weet dat die niet “echt” is, dat die niet bestaat (in materiële termen gesproken)… toch net zo echt, zo vast en solide is als onze dagdagelijkse realiteit. Vaak is het zelfs zo dat de droomrealiteit veel echter aanvoelt dan het gewone leven.

Lucide dromen zijn het venster dat ons een ruimere kijk geeft op de essentie van de werkelijkheid.
In lucide dromen zijn er echter andere spelregels :

  1. De grenzen in deze wereld worden bepaald door jouw verbeelding
  2. Ruimte- en tijdsdimensies vervagen
  3. Alles is mogelijk

Daar waar je tijdens een gewone droom je droom op een passieve manier beleeft, kan je in een lucide droom zelf actie ondernemen en de droom sturen :

  1. Je kan allerlei avonturen en fantasieën beleven  
  2. Je kan letterlijk vechten met de monsters die jouw diepgewortelde angsten symboliseren
  3. Je vindt er onuitputtelijke bronnen van kennis, creativiteit in inspiratie
  4. Je kan er vragen stellen en vindt er oplossingen voor vraagstukken waarmee je in het dagdagelijkse leven worstelt
  5. Je vindt er diepliggende conditioneringen terug die jouw al van kindsbeen af in een wurggreep houden zonder dat je daar ooit iets van gemerkt hebt.

Op het ogenblik dat we dromen zitten we midden in ons onderbewustzijn. We zijn op die plaats beland waar al onze overtuigingen en conditioneringen aanwezig zijn onder de vorm van energetische frequenties en die zich door middel van beelden en symbolen rechtstreeks aan ons tonen.

Op dit niveau wordt het heel erg interessant voor onze mindsetting!!

De beelden en symboliek maken ons bewust van de belemmeringen van ons potentieel.

Het lucide aanwezig zijn in de droom geeft ons de macht om deze belemmeringen rechtstreeks onder ogen te ZIEN en de macht die ze over ons uitoefenen ogenblikkelijk terug op te eisen.

!! Wie zich niet op regelmatige basis bezig houdt met mindsetting maakt deze reis best niet alleen!

Wie graag wat meer te weten komt over lucide dromen kan ik volgend boek ten stelligste aanraden :

 

“Lucide dromen – zo doe je dat” van Dylan Tuccillo, Jared Zeizel en Thomas Peisel.

Het is mijn passie om onderbewuste processen bloot te leggen en om met een haarfijne precisie zo snel mogelijk naar de kern van een probleem te gaan.

In het 3-daagse seminarie : “Visie & Relaxatie” van zondag 24/08 tot dinsdag 26/08 wordt één lesgedeelte besteed aan hoe jij jouw (lucide) dromen kan inzetten om snel tot diepe zelfkennis en de daarmee gepaard gaande vrijheid te komen.

Geïnteresseerd, geïntrigeerd, …beetje freaky, niet voor de hand liggend…

Soms moet je gewoon springen!

"If there were nothing but thought in you, you wouldn’t even know you are thinking. You would be like a dreamer who doesn’t know he is dreaming. When you know you are dreaming, you are awake within the dream."

About Gerd Bergmans

Gerd Bergmans, is een mental coach, teacher en geeft voordrachten en workshops over de werking van onze geest.