_GERD's_ BLOG

GERD's BLOG

Relaties: Binding of Verbinding

Blog, Communicatie
featured image

Hoe vaak horen we niet zeggen : “We moeten aan onze relatie werken”

en daarbij veronderstellen we dan dat we compromissen moeten maken en toegevingen moeten doen zodat de relatie die we “hebben” kan blijven voortduren. Soms gaan die compromissen en toegevingen verder dan je zou willen en trekken ze je een stuk weg uit jouw authentieke eigenheid… Maar het doel heiligt de middelen en de relatie blijft standhouden.

De zaken worden nu omgekeerd; daar waar de relatie het middel zou moeten zijn om je aan te moedigen om het beste in jezelf naar boven te brengen en om je op te tillen naar een hogere versie van jezelf wordt die relatie het doel op zich.

Vanaf dan wordt die relatie een “ding”, een “instituut”.

Wanneer dingen belangrijker worden dan menselijke energieën dan evolueren we langzaam maar zeker naar een rigide vorm van samenleven. De starheid en het keurslijf van het instituut verdrijven de vreugde in ons leven.

Toch blijven we soms volhouden en op één of andere manier blijven we de façade van de relatie, het gezin, de vriendenkring… hoog optrekken. Wat achter de gevel gebeurt is vaak schrijnend.

Een relatie – onder welke vorm dan ook – is er in eerste instantie niet om je gelukkig te maken. Wanneer jouw geluk, jouw veiligheid, jouw invulling van je leven afhangt van de relatie dan ben je

er afhankelijk van, wat niet wil zeggen dat je de vreugde van verbondenheid niet kan of mag ervaren.

"Een relatie is de spiegel waarin je kan kijken om te ontdekken waar jij “tekort” ervaart en die jou aanspoort om deze kwaliteiten in jezelf te ontwikkelen. Soms werkt het omgekeerd en is het “niet-hebben” van een relatie die spiegel waarin je jezelf kan ontdekken."Gerd Bergmans
  • Je blijft in een relatie omwille van financiële redenen. SPIEGEL : een behoefte aan zelfstandigheid, verantwoordelijkheid opnemen voor jezelf.
  • Je blijft in een relatie omdat je moeilijk alleen kan zijn. SPIEGEL : een behoefte aan een dieper contact met jezelf
  • Je bent alleen en angstvallig op zoek naar een relatie. SPIEGEL : ook hier een behoefte aan een dieper contact met jezelf.

Relatietherapie werkt alleen maar wanneer beide partners bereid zijn om hun eigen dieperliggende behoeften onder ogen te zien en wanneer er genoeg liefde aanwezig is om de ander de ruimte te geven om vanuit (de illusie van) onvolmaaktheid te evolueren naar het gewenste zelfbeeld. Wanneer je dit kan doen zonder jezelf hierbij te verloochenen dan kan het niet anders dan dat jouw relatie een bron van grote vreugde wordt.

Wie graag meer wil weten over het genuanceerde spel van innerlijke emoties, gedachten en energieën kan steeds contact opnemen via de website.

"Om een ander mens in wezen te kennen hoef je echt niets “over” hem of haar te weten – zijn verleden, geschiedenis, verhaal. We verwarren kennis “over” iemand met een dieper kennen, dat niet begripsmatig is. Weten “over” en kennen zijn twee totaal verschillende hoedanigheden. De ene heeft te maken met vorm, de ander met het vormloze. De ene werkt door het denken, de andere door innerlijke stilte."Eckhart Tolle

Uit “de stilte spreekt”

About Gerd Bergmans

Gerd Bergmans, is een mental coach, teacher en geeft voordrachten en workshops over de werking van onze geest.