_GERD's_ BLOG

GERD's BLOG

7 stappen naar innerlijke balans

Bewustzijn, Blog
featured image

Om evenwicht te brengen in de wereld rondom jou is het noodzakelijk dat je eerst evenwicht vindt in jezelf!

Net zoals water naar de zee stroomt zo ook stroomt energie doorheen ons lichaam. Als alles helder en zuiver is dan stroomt het water (de energie) ongestoord door. Maar net zoals in een rivier kunnen er dingen zijn die ervoor zorgen dat er blokkades ontstaan (dammen, obstructies, vernauwingen…) die ervoor zorgen dat het water (de energie) niet meer vrij kan stromen. Als we die dingen die ons belemmeren, uit ons (geloofs-)systeem kunnen verwijderen dan kan de energie weer vrijuit stromen en is er evenwicht zowel in als buiten jezelf!

 

  • Het eerste niveau gaat over OVERLEVEN en wordt geblokkeerd door onze angsten. Waar ben je bang voor, wat boezemt jou angst in…Durf deze angsten onder ogen te zien en laat ze los. Bevrijd jezelf!

 

  • Het tweede niveau betreft PLEZIER en wordt geblokkeerd door schuld en zelfverwijt. Waarover voel jij je schuldig, wat verwijt je jezelf. Laat alles los en vergeef jezelf hiervoor.

 

  • Het derde niveau brengt ons naar ONAFHANKELIJKHEID. Het wordt geblokkeerd door schaamte en ontgoocheling. Welke teleurstellingen houden jou weg van onafhankelijkheid? Aanvaard jezelf zoals je bent met je goede maar ook met je scherpe kantjes.

 

  • Het vierde niveau brengt ons bij ons hart en bij de LIEFDE. Liefde wordt vertroebeld door verdriet en verlies. Welk verdriet schuilt er in jou? Welk verlies ben je nog steeds niet te boven gekomen? Liefde is niet iets wat zich buiten jou bevindt. Vind liefde in jezelf!

 

  • Op het vijfde niveau worden we geconfronteerd met het thema van WAARHEID. Het is het niveau dat ons aanmaant om eerlijk te zijn met onszelf en om leugens in onszelf te detecteren. Wat maak je jezelf wijs? Waar ontken of negeer je jezelf? Bevrijd jezelf van alles wat onwaar is!

 

  • Het zesde niveau gaat over INZICHT. Het wordt geblokkeerd door illusies, door de dingen anders te zien dan ze in werkelijkheid zijn. Een van onze grootste illusies is onze gedachte dat we afgescheiden zijn van de mensen en dingen rondom ons. Ons universum is één groot energetisch geheel. Maak contact met het collectief bewustzijn.

 

  • Het allerlaatste niveau werkt doorheen de pure energie van ons DENKEN. Het wordt geblokkeerd door alles en iedereen waaraan we ons hechten. Het mag vreemd en liefdeloos in je oren klinken maar om innerlijk volledig in evenwicht te zijn moet je je gehechtheid loslaten. Loslaten wil echter niet zeggen dat mensen en dingen rondom jou verdwijnen!

About Gerd Bergmans

Gerd Bergmans, is een mental coach, teacher en geeft voordrachten en workshops over de werking van onze geest.